Tavlor - Blommor

Aprikosros - Numrerad (endast upp till 20 ex) och printad på Fint Art papper, med svart träram 50x70 cm och

off-white passepartout.

Kan även köpas oinramad.

Hitta lugnet i ditt kaos - Numrerad (endast upp till 20 ex) och printad på Fine Art papper, med svart träram 50x70 cm och off-white passepartout.

Kan även köpas oinramad.

Ros ceriselila - printad på Fine Art papper, med svart träram 50x50 cm och off-white passepartout.

Kan även köpas oinramad.

Ros rosagrön- printad på Fine Art papper, med svart träram 50x50 cm och off-white passepartout.

Kan även köpas oinramad.

Lilja - Numrerad (endast upp till 20 ex) och printad på Fine Art papper, med svart träram 50x70 cm och off-white passepartout.

Kan även köpas oinramad.

Sommarbris - Numrerad och printad på Fine Art papper, med vit träram 50x70 cm och vit passepartout.

Kan även köpas oinramad.